Імя доктара мастацтвазнаўства, прафесара Міхаіла Сяргеевіча Кацара (1906—95) трывала ўвайшло ў беларускую культуру.→ Чытаць далей

Зборнік “Беларускі народ супраць папоў і рэлігіі” разлічан на актыў антырэлігійнікаў, прапагандыстаў, для школьных і клубных бібліятэк, для рабочых і калгасных клубаў, гурткоў мастацкай самадзейнасці і для масавага чытача.→ Чытаць далей

Из аннотации: “Вопросы совершенствования атеистической пропаганды, ее организации и содержания, дальнейшего повышения ее эффективности занимают важное место в идеологической борьбе.→ Чытаць далей

В работе дан краткий очерк истории милиции Белорусской Советской Социалистической Республики с момента ее основания в 1917 г.→ Чытаць далей

Грунтоўная праца пра жыллё беларусаў. У кнізе апавядаецца аб ўсіх найважнейшых частках хат і гаспадарчых пабудоў.→ Чытаць далей

Беларуская міфалогія: Энцыкляпэдычны слоўнік – бадай адзіны пакуль даведнік такога тыпу, дзе ў альфавітным парадку сабраныя зьвесткі пра міфічныя постаці, вераваньні й традыцыі беларускага этнасу.→ Чытаць далей

В монографии отражены результаты многолетнего международного белорусско-польского сотрудничества по теме “Биологические и культурные изменения в процессе этногенеза славян”: обмен методиками, совместное исследование древнего населения белорусско-польского пограничья, сравнение современного населения – изучение процессов роста и развития детей, подростков и молодежи.→ Чытаць далей

У манаграфіі разглядаюцца сацыяльна-культурныя працэсы, якія вызначалі, на думку аўтара, кірунак і характар зьменаў у жыцьці заходнебеларускай вёскі ў другой палове ХІХ – першай траціне ХХ ст.→ Чытаць далей

Это одна из наиболее интересных неопубликованных работ известного историка искусства и археолога архитектуры — И.→ Чытаць далей

Гэтая кніга з ’яўляецца амаль поўным зборам гербаў, якія мелі нашы гарады на працягу ад некалькіх дзесяцігоддзяў да некалькіх стагоддзяў.→ Чытаць далей