В данном учебном пособии представлена наиболее полная информация об истории, организации, теории и практике архивного дела Беларуси.→ Чытаць далей

Дапаможнік для вучняў 5 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. → Чытаць далей

Вучэбны дапаможнік для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. → Чытаць далей

Выкладзены сучасныя ўяўленні аб законах і метадах стэхіяметрыі, эргахіміі, хімічнай кінетыцы і каталізе, вучэнне аб хімічнай раўнавазе, будове атамаў, малекул крышталёў і злучэнняў з невалентнымі сувязямі.→ Чытаць далей

Отсутствие внутригрупповой связи между признаками дерматоглифики и одонтологии, а также несовпадение внутри- групповых и межгрупповых коэффициентов корреляции по каждой из исследованных систем признаков свидетельствует о том, что взаимоотношения между группами по характеризуемым признакам сложились исторически на данной территории.→ Чытаць далей

Кніга Аркадзя Смоліча (1891—1938)—выдатнага вучонага і палітычнага дзеяча, педагога і літаратара — упершыню пабачыла сьвет у 1919 годзе, пасьля неаднаразова перавыдавалася.→ Чытаць далей

 Разглядаюцца прымяненне малекулярна-кінетычнай тэорыі да ідэальных газаў, першы і другі пачаткі тэрмадынамікі, з’явы пераносу ў газах, рэальныя газы і пары, вадкасці, цвердыя целы.→ Чытаць далей