Category: Крытыка

“Пушкін – Беларуская культура – Сучаснасць”

Кніга, якая сабрала ў сабе матэрыялы канферэнцыі “Пушкін – Беларуская культура – Сучаснасць”, прысвечана не толькі вялікаму рускаму паэту, але таксама і бязмернаму досведу і творчасці песняра, які сваім словам і творамі ўзбагаціў сусветную культуру.→ Чытаць далей

“Гамбурскі рахунак Бахарэвіча” Альгерд Бухарэвіч

“Гамбурскі рахунак Бахарэвіча” – гэта бязьлітасны погляд пісьменьніка на беларускую літаратурную клясыку.→ Чытаць далей

“Гісторыя беларускай літаратуры” Тамара Мікалаеўна Федарцова

Для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 Выдавецкая справа завочнай формы навучання.→ Чытаць далей

“450 год беларускага кнігадрукавання” Атраховіч К.К.

У кнізе разглядаецца гісторыя кнігавыдавецкай справы Беларусі і роля выдатнага беларускага вучонага-асветніка Ф.→ Чытаць далей

“Янка Купала (Жизнь замечательных людей)” Олег Лойко

Книга известного белорусского поэта, критика и литературоведа Олега Лойко воссоздает жизненный и творческий путь одного из самых выдающихся представителей литературы республики, народного поэта Янки Купалы.→ Чытаць далей

“Наш Караткевіч” Янка Брыль

Янка Брыль раскрыўся галоўным чынам як рэаліст, а Уладзімір Караткевіч – пераважна як рамантык.→ Чытаць далей

“Вобраз Тадэвуша Касцюшкі ў беларускім мастацкім слове” Анатоль Трафімчык

Праца рэпрэзентуе ўпершыню праведзенае на матэрыяле беларускай літаратуры даследаванне мастацкага вобраза ачольніка паўстання 1794 г.,→ Чытаць далей

“Вобраз Сталіна ў беларускай мастацкай літаратуры” Міхась Лынькоў

У гэтай прапагандыскай працы Міхась Лынькоў, аналізуючы тагачасную беларускую літаратуру, паказвае вобраз Сталіна ў літаратуры на прыкладзе канкрэтных вершаў беларускіх пісьменнікаў.→ Чытаць далей

“Беларуская літаратура дыяспары” Макмілін А.

Імя брытанскага славіста Арнольда Макміліна вядомае беларускаму чытачу па цэлым шэрагу публікацый.→ Чытаць далей

“Дантэ Аліг’еры і беларуская літаратура ХХ стагоддзя” Чарота Ўладзімір

У кнізе ўпершыню комплексна даследуецца прысутнасць спадчыны Дантэ Аліг’еры ў беларускай літаратуры XX стагоддзя.→ Чытаць далей