Рубрика: Беларуская літаратура

«Жанчына сярод мужчын» Янка Сіпакоў

Радасць і клопаты сённяшнега дня, балючая памяць ваенных гадоў, складаныя чалавечыя адносіны, любоў да жанчыны, да роднай зямлі — вось асноўная тэматыка новай кнігі Янкі Сіпакова.→ Чытаць далей

«Беларуская літаратура дыяспары» Макмілін А.

Імя брытанскага славіста Арнольда Макміліна вядомае беларускаму чытачу па цэлым шэрагу публікацый.→ Чытаць далей

«Как вас звать-величать»

Белорусские народные сказки с героями-животными. Иллюстрации к сказкам сделал Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР Евгений Михайлович Рачёв.→ Чытаць далей

«Марсіянскае падарожжа» Васіль Гігевіч

Известный белорусский прозаик лауреат премии Ленинского комсомола Василь Гигевич активно осваивает жанр научно-социальной фантастики.→ Чытаць далей

«Беларуская літаратура X-XV стст.» Саверчанка І. В.

У кнізе ў перакладзе на сучасную беларускую мову і ў адаптаваным выглядзе друкуюцца мастацкія шэдэўры беларускага прыгожага пісьменства X – XV стст.: “Сказанне пра запрашэнне варагаў”, “Занатоўкі пра Рагнеду”, “Слова пра славянскія плямёны, іх звычаі і пісьменства”, “Аповеды пра Усяслава Чарадзея”, “Полацкі летапіс”, “Аповесць жыцця і смерці Еўфрасінні Полацкай”, “Хаджэнне” ігумена Данііла, “Слова пра князёў”, нарацыі, павучанні і малітвы Кірылы Тураўскага, творы Кліма Смаляціча, Аўрама Смаленскага і Грыгорыя Цамблака, “Хроніка грамадзянскай вайны”, “Аповесць пра паўстанне ў Смаленску”, летапісы, хронікі і навелы пра дзейнасць вялікіх князёў – Міндоўга, Войшалка, Трайдзеня, Віценя, Гедзіміна, Альгерда, Ягайлы, Вітаўта і Казіміра.→ Чытаць далей

«Анталогія даўняй беларускай літаратуры» Чамярыцкi В.А.

У кнiзе сабраны арыгiнальныя творы на старабеларускай, старарускай i царкоўнаславянскай мовах.→ Чытаць далей

«Франциск Скорина. Жизнь и деятельность белорусского просветителя» Немировский Евгений

Доктор исторических наук Е.Л. Немировский известен как автор монографий, посвященных славянскому книгопечатанию кирилловским шрифтом.→ Чытаць далей

«Дантэ Аліг’еры і беларуская літаратура ХХ стагоддзя» Чарота Ўладзімір

У кнізе ўпершыню комплексна даследуецца прысутнасць спадчыны Дантэ Аліг’еры ў беларускай літаратуры XX стагоддзя.→ Чытаць далей

«Быкаў на свабодзе» Сяргей Навумчык

Адмысловае выданьне Радыё Свабода, што пабачыла сьвет пасьля сыходу Народнага пісьменьніка Беларусі Васіля Быкава.→ Чытаць далей