Category: Беларуская мова

“Польска-беларускі слоўнік” Я.В.Волкава, В.Л.Авілава

Польска-беларускі слоўнік — выдадзены ў 2005 годзе, налічвае звыш за 40 000 словаў.→ Чытаць далей

Тарашкевіца для клавіатуры

Раскладка клавіатуры для тых, хто піша тарашкевіцай. Па вялікаму рахунку розніца толькі ў літары “ґ”.→ Чытаць далей

“Жывая мова” Юрась Бушлякоў

«Жывая мова» Юрася Бушлякова – калекцыя практычных эсэ пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа.→ Чытаць далей

“Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны” Мікалай Даніловіч

Упершыню разглядаюцца формы, напрамкі і змест лінгвістычнага краязнаўства. Аналізуюцца дасягненні дзяржаўнага (навуковага) лінгвістычнага краязнаўства Гродзеншчыны.→ Чытаць далей

“Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі”

У сакавіку 2008 года на базе Берасцейскага дзяржаўнага універсітэта імя А.С.→ Чытаць далей

“Каб жыло наша Слова: зборнік навуковых артыкулаў да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага”

“Каб жыло наша слова” – вынік навуковай канферэнцыі, прымеркаванай да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага, выдатнага вучонага ў галіне беларускай філалогіі.→ Чытаць далей

“Англiцызмы ў тэрмiналогii сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы” Кавалёва Лiлiя

У манаграфii ўпершыню даследуюцца тэрмiны англiйскага паходжання ў сучаснай беларускай мове, iх асiмiляцыя да фанетычных, граматычных i семантычных нормаў мовы-рэцыпiента.→ Чытаць далей

“Клясычны грэцка-беларускі слоўнік” Пятроўскі Ян

З прычыны ўзаемнае залежнасьці думкі і слова, тут ляжыць довад, што мовы не зьяўляюцца фактычна сродкамі рэпрэзэнтацыі праўды, якая ўжо запэўнілася, але значна болей – сродкамі выкрываючымі праўду, няведамую дагэтуль.→ Чытаць далей

“Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існавання” Ігар Жук

У манаграфіі выкладаецца распрацаваная аўтарам арыгінальная канцэпцыя метрадынамікі празаічнага выказвання. Упершыню ў гісторыі літаратуразнаўства апісаны механізм атрымання з дапамогай камп’ютарнай апрацоўкі тэксту метрычных аўтарскіх эталонаў і разгледжана сістэма іх дынамічнага ўзаемадзеяння.→ Чытаць далей

“Славянскія мовы, літаратуры і культуры”

Зборнік складаецца з дзвюх частак. Яго аўтары, вядомыя вучоныя і прадстаўнікі маладога пакалення ў беларускай навуцы, выказалі новыя погляды на развіццё літаратуры, мовы, асветы ў Беларусі і Польшчы, прасачыўшы гэтыя складаныя працэсы ад XVI да канца ХХ стагоддзя.→ Чытаць далей