Category: Беларуская мова

“Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі” Арашонкава Г.У. і інш.

У кнізе разглядаюцца тэарэтычныя і практычныя пытанні стварэння навуковай і навукова-тэхнічнай тэрміналогіі на беларускай мове.→ Чытаць далей

“Беларуская мова: энцыклапедыя” Сачанка Б.І., Міхневіч А.Я. (рэд.)

Энцыклапедыя беларускай мовы — першае выданне такога тыпу ў гісторыі нацыянальнай культуры.→ Чытаць далей

“Русско-белорусский словарь делопроизводственной и архивной терминологии. Беларуска-рускі слоўнік справаводнай і архіўнай тэрміналогіі” Сорока В.А., Мальцева Т.Н., Запартыко А.В.

В книге размещено соответственно около 8000 (Русско-белорусский словарь…) и 10 000 (Белорусско-русский словарь…) наиболее употребительных в делопроизводстве и архивной практике слов и словосочетаний.→ Чытаць далей

“Маленькi маскоўска-беларускi слоўнiчак” Станкевіч Ян

Iмя беларускага вучонага Янкi Станкевiча (1891-1976) дзесяцiгоддзямi было пад забаронаю, а ягоныя кнiгi хавалiся ў спецфондах.→ Чытаць далей

“Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтаратурнай мовы” Суднiк М. Р., Крыўко М. Н.

Аднатомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» змяшчае больш за 65 тысяч слоў.→ Чытаць далей

“Белорусский язык. Тематический словарь” Харламова В. Н.

В словаре содержится 5 000 русских слов и 5 000 русских предложений, 5 000 белорусских
 слов и 5 000 белорусских предложений, сгруппированных по 100 различным темам, вклю
чающим около 400 разделов: автомобиль, армия, архитектура, аэропорт, банк, больница,
время, географические названия, город, деньги и т.→ Чытаць далей

“Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем” Санько Зміцер

Пададзены беларускія адпаведнікі да найбольш ужывальных расейскіх прыказак, прымавак і фразем.→ Чытаць далей

“Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік” Ластоўскі Вацлаў

Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік, на думку яго складальніка Вацлава Ластоўскага, павінен быў дапамагчы тым прадстаўнікам беларускай інтэлігенцыі, якія жадалі паспрыяць нацыянальнай справе.→ Чытаць далей

“Сборникъ Бѣлорусскихъ пословицъ” Носович И.И.

Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем и удостоенный от императорского Русского географического общества золотой медали.→ Чытаць далей