Category: Беларуская мова

“Англійска-беларуска-рускі слоўнік” Суша Т. М.

Слоўнік змяшчае каля 10 000 найбольш ужывальных слоў і словазлучэнняў англійскай мовы.→ Чытаць далей

“Русско-белорусский словарь” Илья Мельников

Словарь содержит наиболее употребительные в повседневной практике общения слова, которые могут вызвать трудности при переводе.→ Чытаць далей

“Самабытнае слова: слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным дачыненні)” Ірына Шкраба

У Cлoўнiкy pacкpывaeццa знaчэннe cлoў, якiя нaлeжaць дa бeзэквiвaлeнтнaй лeкciкi бeлapycкaй мoвы з пyнктy глeджaння яе пpaeкцыi нa pycкyю.→ Чытаць далей

“Прыказкі і прымаўкі” Беларуская народная творчасць (2 томы)

Вялікая кніга ў 2 тамах аб беларускіх прыказках і прымаўках. Грунтоўная праца Акадэміі навук БССР.→ Чытаць далей

“Слоўнік для дзяцей беларуска-польскі, польска-беларускі” Ждановіч Валерыя

Цудоўнае багата ілюстраванае выданне можа быць дасканалым дапаможнікам як для вывучэння беларускай мовы польскімі дзяцьмі, так і польскай мовы – беларускімі.→ Чытаць далей

“Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства”

Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства (каля 3 000 адзінак)
Склаў Лявон Баршчэўскі.→ Чытаць далей