У слоўніку раскрываецца гісторыя і паходжанне каля 1750 фразеалагізмаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы, паказваецца сувязь іх сучаснага і першапачатковага, этымалагічнага значэння, жыццё фразеалагізмаў y часе і прасторы.→ Чытаць далей

Першы том этымалагічнага слоўніка прысвечаны гісторыка-словаўтваральнаму і лінгвагеаграфічнаму тлумачэнню слоў беларускай літаратурнай мовы і яе дыялектаў на літары А-Б→ Чытаць далей

У слоўніку апісваюцца каля 1000 найбольш ужывальных прыказак, тлумачыцца іх сэнс, пры неабходнасці даецца іх сітуатыўная і стылістычная характарыстыка.→ Чытаць далей

Такі вялікі фразеалагічны слоўнік выдаецца ў рэспубліцы ўпершыню. У ім даецца апісанне каля 6 тысяч фразеалагізмаў, кожны з якіх атрымлівае семантычную і стылістычную характарыстыкі.→ Чытаць далей

В книге размещено соответственно около 8000 (Русско-белорусский словарь…) и 10 000 (Белорусско-русский словарь…) наиболее употребительных в делопроизводстве и архивной практике слов и словосочетаний.→ Чытаць далей

В словаре содержится 5 000 русских слов и 5 000 русских предложений, 5 000 белорусских
 слов и 5 000 белорусских предложений, сгруппированных по 100 различным темам, вклю
чающим около 400 разделов: автомобиль, армия, архитектура, аэропорт, банк, больница,
время, географические названия, город, деньги и т.→ Чытаць далей