“Прусы і яцвягі ранняга сярэднявечча: этнакультурныя трансфармацыі ў Верхнім Панямонні” Віцязь, С. П.

У манаграфіі ахарактарьпавана гісторыя вывучэння раннссярэднявсчных (VIII—XI стст.) прусаў і яцвягаў, вылучаны праблсмы іх этнаніміі, паходжання, арэалаў распаўсю-джання. Аргумснтавана канцэптуальнае палажэнне аб познім складанні яцвягаў (у разглядаемы перыяд) на аснове прускай культуры. Прыведзены звесткі аб адносінах (арэальных, этнічных, эканамічных, сацыяльных, палітычных) старажытных прусаў і яцвягаў да Всрхняга Панямоння (на тэрыторыі Беларусі). Зроблсна выснова аб псра-важна канструктыўным узаемадзеянні прусаў/яцвягаў са славянскім насельніцтвам у рэгібне. Вылучаны эканамічны і арганізацыйны падмурак гэтага ўзаемадзсяння -фарміраваннс і сумсснае абслугоўванне Нёманскага гандлёвага шляху, якос ацэньвасц-ца ў кантэксце міжцывілізацыйных адносін (Балтыя – Русь). На аснове атрыманых вынікаў сфармуляваны свстапоглядныя палажэнні і прапанавана базавая ацэнка мяс-цовых палітычных падзсй разглядаемага перыяду, пад уплывам якіх у рэгісне адбы-валася складаннс ранніх форм дзяржаўнасці.

0 0 голас
Рэйтынг кніжкі
Падпісацца
Паведамленна пра
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Паглядзець усе каментары