Tag: 1918-1939

“Старонкі гісторыі Беларусі: Архівы сведчаць” Расцiслаў Платонаў

У кнізе змешчаны найбольш значныя навуковыя працы апошняга дзесяцігоддзя вядомага беларускага вучонага, доктара гістарычных навук, прафесара Р.→ Чытаць далей

“Молодежная политика польских властей на территории Западной Беларуси (1926 – 1939 гг.)” Кривуть В.И.

Книга посвящена проблемам становления и развития правительственной молодежной политики польских властей на территории Западной Беларуси.→ Чытаць далей

“Заходнебеларуская Атлантыда 1921-1941 гг.” Ігар Мельнікаў

У савецкія гады мінулае заходнебеларускіх тэрыторый вывучалася досыць аднабакова, а шмат якія гістарычныя сюжэты заставаліся па-за ўвагай даследчыкаў.→ Чытаць далей

«Мяжа ля Заслаўя 1921-1941 гг.» Iгар Мельнікаў

Выданне прысвечана аналізу гісторыі савецка-польскага памежжа ў міжваенны перыяд. Акрамя гэтага ў кніге вялікая ўвага надаецца гісторыі Заходняй Беларусі, працэсу стварэння савецкіх абарончых умацаванняў на мяжы з Польшчай пад Мінскам, падзеям уз’яднання заходнебеларускага рэгіёну з БССР у верасні 1939 года, а таксама гераічнай абароне Заслаўя ў чэрвені 1941 года.→ Чытаць далей

“Гісторыя Беларусі ў 6 тамах” Касцюк М. (рэд.). (5 тамоў)

Найноўшае абагульняючае акадэмічнае выданне па гісторыі Беларусі.

У першым томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў першабытны і раннесярэднявечны перыяды (каля 100 тыс.→ Чытаць далей

“Кровавая граница. 1918 – 1939. Книга 1” Заерко А.Л.

Установленная Рижским мирным договором 1921 года граница между Польшей и СССР прошла через самое сердце Белоруссии.→ Чытаць далей