Tag: англіцызмы

“Англiцызмы ў тэрмiналогii сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы” Кавалёва Лiлiя

У манаграфii ўпершыню даследуюцца тэрмiны англiйскага паходжання ў сучаснай беларускай мове, iх асiмiляцыя да фанетычных, граматычных i семантычных нормаў мовы-рэцыпiента.→ Чытаць далей