Tag: беларуская мова для замежнікаў

“Белорусский язык для стран СНГ” Павловская Н.Ю.

Целью учебника является формирование навыков свободного владения современным белорусским языком. Наряду с системным изложением основ грамматики белорусского языка книга обеспечивает следующие направления учебного процесса: говорение, чтение, аудирование, письмо.→ Чытаць далей

“Гаворым nа-беларуску. Вучэбны даnаможнік nа беларускай мове для замежных навучэнцаў” Л. І. Сямешка

Вучэбны дапаможнік “Гаворым па-беларуску” прызначаны для развіцця навыкаў і ўменняў беларускага вуснага маўлення.→ Чытаць далей

“Гісторыя і культура беларусаў: Тэксты і заданні. Вучэбны дапаможнік па практыцы беларускага маўлення для замежных студэнтаў” Важнiк С.А. Савiцкая I.I.

Пададзеныя ў дапаможніку тэксты і заданні прапануюцца для знаёмства замежных студэнтаў з гістарычнай і культурнай спадчынай беларускага народа, з асаблівасцямі беларускай абраднасці і рэлігійных традыцый на прыкладах тэкстаў беларускіх аўтараў.→ Чытаць далей

“Fundamental Byelorussian” V. Pashkiecich

Адзінаы сістэматычны і найбольш поўны курс беларускай мовы за межамі Беларусі.→ Чытаць далей