Целью учебника является формирование навыков свободного владения современным белорусским языком. Наряду с системным изложением основ грамматики белорусского языка книга обеспечивает следующие направления учебного процесса: говорение, чтение, аудирование, письмо.→ Чытаць далей

Вучэбны дапаможнік “Гаворым па-беларуску” прызначаны для развіцця навыкаў і ўменняў беларускага вуснага маўлення.→ Чытаць далей

Пададзеныя ў дапаможніку тэксты і заданні прапануюцца для знаёмства замежных студэнтаў з гістарычнай і культурнай спадчынай беларускага народа, з асаблівасцямі беларускай абраднасці і рэлігійных традыцый на прыкладах тэкстаў беларускіх аўтараў.→ Чытаць далей