Tag: БССР

“Шахматисты Белоруссии (Сборник)”

Сборник статей и материалов о достижениях шахмахтных организации БССР за годы Советской власти.→ Чытаць далей

“Военные конфликты на Дальнем Востоке и Беларусь: 1921–1941 гг.” Воронкова И.Ю.

Рассмотрена история военных конфликтов на территории Китая, Монголии, советского Забайкалья и Приморья на протяжении двадцатилетнего периода между двумя мировыми войнами.→ Чытаць далей

“Русіфікацыя беларускае мовы ў БССР і супраціў русіфікацыйнаму працэсу” Станіслаў Станкевіч

Упершыню асобным выданнем выпускаецца праца вядомага навукоўца Станіслава Станкевіча (1907—1980) пра ідэалогію і практыку русіфікацыі ў Беларусі ў 50-х — на пачатку 60-х гг.→ Чытаць далей

“Заходнебеларуская Атлантыда 1921-1941 гг.” Ігар Мельнікаў

У савецкія гады мінулае заходнебеларускіх тэрыторый вывучалася досыць аднабакова, а шмат якія гістарычныя сюжэты заставаліся па-за ўвагай даследчыкаў.→ Чытаць далей

«Мяжа ля Заслаўя 1921-1941 гг.» Iгар Мельнікаў

Выданне прысвечана аналізу гісторыі савецка-польскага памежжа ў міжваенны перыяд. Акрамя гэтага ў кніге вялікая ўвага надаецца гісторыі Заходняй Беларусі, працэсу стварэння савецкіх абарончых умацаванняў на мяжы з Польшчай пад Мінскам, падзеям уз’яднання заходнебеларускага рэгіёну з БССР у верасні 1939 года, а таксама гераічнай абароне Заслаўя ў чэрвені 1941 года.→ Чытаць далей

“Воссоединение белорусского народа в едином советском социалистическом государстве” Горбунов Т.

В книге рассказывается о многовековой борьбе белорусского народа с польскими и немецкими захватчиками, о событиях Гражданской войны на территории Белоруссии, о захвате Польшей Западной Белоруссии, о борьбе западнобелорусских трудящихся за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР, об освободительном походе Красной Армии в 1939 г.→ Чытаць далей

“Беларусь савецкая”

Фотаальбом, у якім паказаны дасягненні сацыялістычнай індустрыалізацыі БССР. З дапамогай гэтай кніжкі можна ўявіць сабе развіццё краю падчас першай пяцілеткі.→ Чытаць далей

“Рождение Белорусской Советской республики” Круталевич В.А.

В монографии в двух частях известного белорусского историка В.А. Круталевича прослеживается путь становления белорусской государственности после Великой Октябрьской социалистической революции.→ Чытаць далей

“Дом Правительства Белорусской ССР” Воинов А.А., Самбук С.Ф.

В книге рассказывается об истории сооружения и архитектуре крупнейшего общественного сооружения 1930-х годов в Белорусской ССР – Доме Правительства в Минске, спроектированного архитектором И.Г.→ Чытаць далей

“Города и села Белорусской ССР” Жучкевич В., Малышев А., Рогозин Н.

В книге рассказывается о георгафическом положении, истории, экономике, населении, происхождении названий городов и крупных сёл Белоруссии.→ Чытаць далей