Tag: БССР

“Белорусский народ в борьбе за Советскую власть (1919-1920)”

В монографии освещается борьба белорусского народа в годы Гражданской войны против польских интервентов, национально-государственное строительство в БССР в 1919-20 гг.,→ Чытаць далей

“История Белорусской ССР” Перцев В.Н. (общ. ред.) (Том 1)

В первом томе 2-томной истории Белорусской Советской Социалистической Республика освещается исторический путь, пройденный белорусским народом с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.→ Чытаць далей

“Витебская область” (Серия: Белорусская ССР)

Первое издание книги, посвящённой истории и трудовому пути Витебщинв в годы Советской власти (затем были издания 1974 и 1987, но они уступают по числу иллюстраций и подаче материала).→ Чытаць далей

“Беларускі савецкі жывапіс” Аладава Алена

Гэты альбом знаёміць з творчасцю жывапісцаў Беларусі, якія складаюць вялікі творчы атрад майстроў выяўленчага мастацтва рэспублікі.→ Чытаць далей

“Хто такiя беларускiя “патрыёты”?” Сачанка I.

У гэтай брашуры аўтар параўновае беларускіх патрыётаў з праплачанымі буржуазнымі нацыяналістамі, якія вялі падрыўную дзейнасць у часы Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны час.→ Чытаць далей

“Беларуская акварэль” Бяспалый А.А

Сярод розных відаў і жанраў сучаснага выяўленчага мастацтва пэўнае месца займаюць работы, выкананыя акварэллю.→ Чытаць далей

“Беларускі палітычны плакат” Ганчароў М.I. (склад.)

У зборніку чытач можа ўбачыць беларускія палітычныя плакаты, ад часоў пачатку камунізму да гарбачоўскіх часоў.→ Чытаць далей

“Пропаганда атеизма. Организация, содержание, результаты (Из опыта Белорусской ССР)” Платонов Р.П.

Из аннотации: “Вопросы совершенствования атеистической пропаганды, ее организации и содержания, дальнейшего повышения ее эффективности занимают важное место в идеологической борьбе.→ Чытаць далей

“История милиции Белорусской ССР (1917-1967 гг.)” Пурко П.

В работе дан краткий очерк истории милиции Белорусской Советской Социалистической Республики с момента ее основания в 1917 г.→ Чытаць далей

“Беларусь у сацыяльна-эканамічных і грамадска-палітычных працэсах 1946-2006гг.” Касцюк Міхаіл

Манаграфія прысвечана аналізу важных і складаных працэсаў у гісторыі Беларусі, якія адыгрывалі рашаючую ролю ў развіцці ўсіх сфер жыцця беларускага народа.→ Чытаць далей