Выданне унікальнае адразу некалькімі пазіцыямі: якасцю сабранага матэрыялу і выключна кампетэнтным складам аўтараў, умовамі выхаду і рэзанансам, звязаным з яго з’яўленнем.→ Чытаць далей

Республика Беларусь. Туристская карта (на русском и английском
языках, названия географических объектов на латинице с белорус-
ской формы написания).→ Чытаць далей