Tag: Кастусь Каліноўскі

“Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі” Алесь Смалянчук

У зборніку змешчаны матэрыялы канферэнцыі, прысвечанай асобе Кастуся Каліноўскага і паўстанню 1863 г.→ Чытаць далей

“Воляй абраны” Анатоль Бароўскі

У кнізе Анатоль Бароўскі засяродзіў сваю ўвагу на каханні кіраўніка паўстання 1863—1864 гадоў Вікенція Канстанціна Каліноўскага і яго нарачонай, Марыі Ямант, якое яны пранеслі праз віхуры і здзекі, вытрымаўшы і перамогшы, выстаяўшы і даказаўшы, што вышэй Кахання нічога ў Сусвеце не існуе.→ Чытаць далей

“Польский мятеж 1863 г” Брянцев П.Д.

Возстаніе поляковъ въ Царствѣ Польскомъ.

Заговоры польскихъ эмигрантовъ въ Парижѣ противъ Россіи.→ Чытаць далей

Удивительная Беларусь. К 600-летнему юбилею Беловежской пущи

В основе повествования – тысячелетняя борьба белорусского народа за независимость со времен Полоцкого княжества до конца ХХ века.→ Чытаць далей