Tag: метадычкі

“Экспрэсіўны сінтаксіс. Вучэбна-метадычны дапаможнік” Нона Шандроха

Прадстаўлены шматаспектны навукова прадуманы агляд найбольш распаўсюджаных у маўленні экспрэсіўных сінтаксічных фігур: вызначаюцца іх структура, функцыя, сфера ўжывання.→ Чытаць далей

“Беларуская мова. Матэрыялы да практычных заняткаў” Пятроўская Ларыса, Бондар Людміла

У выданні прыводзяцца тэарэтычныя звесткі пра агульнае і спецыфічнае ў сістэмах рускай і беларускай моў, раскрываюцца асаблівасці беларуска-рускага двухмоўя.→ Чытаць далей