Tag: па-польску

“Znaczenie polityczne Kresów Wschodnich dla Polski” Bartoszewicz J.

Цікавая кніга 1924 года пра землі заходняй Беларусі ў складзе II Рэчы Паспалітай і яе значэнне ў скадзе Польшчы.→ Чытаць далей

“W stronę jedności. Białoruska opozycja przed wyborami prezydenckimi” Konończuk Wojciech

Невялічкі артыкул на польскай і англіскай мовах, які апісывае беларускую апазіцыю перад прэзідэнцкімі выбарамі ў 2006 годзе.→ Чытаць далей

“European Union Enlargement and Neighbourhood Policy. Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów”

Матэрыялы канфэрэнцыі, якая была праведзена ў 2003 годзе, напярэдадні ўступу Польшчы ў Еўрасаюз.→ Чытаць далей

“Забыты сусед – Беларусь”. У кантэксце пашырэння Еўрапейскага Саюзу на ўсход.

Гэты даклад з’яўляецца чацьвёртым з планаванай сэрыі прац, якія будуць прадстаўляць думку польскіх недзяржауных колаў па тэме істотных (з пункту погляду еўрапейскага паяднання) міжнародных праблемаў.→ Чытаць далей

“Pomiędzy Unią Europejską a Rosją”

Кніга на польскай мове пра праблему міграцыі з Беларусі, Украіны і Малдовы, якая грунтуецца на даследваннях гэтага праблему на пачтку 2000-х гадоў.→ Чытаць далей

“Wiersze wybrane” Wiktor Szwed

Выбраныя вершы беларускага паэта Беласточчыны Віктара Шведа – не штодзённае выданне.→ Чытаць далей

“Wiersze znad Narwi i Niemna = Вершы з-над Нарвы і Нёмана”

Анаталогія дзіцячай паэзіі беларуска-польскага пагранічча ў асноўным дзецьмі 25 садка ў Беластоку.→ Чытаць далей

“Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства”

Польска-беларускі слоўнік: тэрміны, паняцці і назвы з гісторыі і грамадазнаўства (каля 3 000 адзінак)
Склаў Лявон Баршчэўскі.→ Чытаць далей

“Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego”

Статут Вялікага Княжества Літоўскага 1588 года, выданага у 1744 годзе ў Польшчы.→ Чытаць далей

“Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność” Smułkowa Elżbieta

Энціклапедыя а Браслаўшчыне у 2 тамах на польскай мове. Складаецца з вялікай колькасці навуковых прац і артыкулаў беларускіх і польскіх гісторыкаў і лінгвістаў.→ Чытаць далей