У кнізе змешчаны легенды і паданні, сабраныя па ўсёй Беларусі, якія апавядаюць пра паходжанне назваў вёсак, мястэчак, гарадоў, асобных мясцін.→ Чытаць далей

Гэта кніга прадстаўляе чытачам багатую спадчыну беларускага эпаса – казкі, быліны, паданні.→ Чытаць далей

У чарговым томе шматтомнага выдання «Беларуская народная творчасць» упершыню – найбольш поўна сабраны асноўныя жанры няказкавай прозы беларускага эпасу — легенды i паданні.→ Чытаць далей