Tag: Серыя “Беларуская народная творчасць”

“Песні Беласточчыны” (Серыя «Беларуская народная творчасць»)

Беларусы Беласточчыны добра захавалі традыцыйную народную культуру, пачэснае месца ў якой займаюць песні.→ Чытаць далей

“Жарты, анекдоты, гумарэскі” (Серыя «Беларуская народная творчасць»)

У томе сістэматызаваны жарты, анекдоты і гумарэскі дарэвалюцыйнага і савецкага часу, сабраныя э апублікаваных і архіўных крыніц.→ Чытаць далей

“Прыпеўкі” (Серыя «Беларуская народная творчасць»)

Том уяўляе найбольш поўны збор беларускай народнай нрыпеўкі. Уключаны лепшыя ўзоры гэтага самабытнага жанру, выбраныя з друкаваных крыніц і архіўных фондаў і раэмеркаваныя па тэматычным прынцыпе.→ Чытаць далей

“Замовы” (Серыя «Беларуская народная творчасць»)

У томе прадстаўлены адзін са старажытных жанраў фальклору, звязаны з гаспадарчай дзейнасцю, грамадскім i сямейным бытам, з
клопатам чалавека пра здароўе i дабрабыт.→ Чытаць далей

“Выслоўі” (Серыя “Беларуская народная творчасць”)

У томе ўпершыню найбольш поўна пададзены такія ўзоры народнай словатворчай культуры беларусаў, як розныя трапныя i дасціпныя выразы, скорагаворкі, застольныя жарты i тосты, вітанні i зычэнні, прысяганні, праклёны, абэыванні-ганьбаванні, параўнанні.→ Чытаць далей