У прадмове да выданьня сказана, што гісторык – гэта ня проста фактазьбіральнік, ягоная роля зрабіць зразумелай рэчаіснасьць.→ Чытаць далей

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь → Чытаць далей

Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.→ Чытаць далей

В монографии впервые в отечественной исторической науке исследуется проблема рождения и становления белорусской национальной историографии конца XVIII – начала XX вв.→ Чытаць далей

В монографии на основе изучения литературных и публицистических произведений даётся анализ, рассматривается генезис и влияние на белорусскую идеологию и культуру идей беорусских революционных демократов ХIХ — начала ХХ вв.→ Чытаць далей

Эта статья известного польского писателя Михаила Грабовского, уроженца Западного края России, написанная в ответ на статьи различных русских публицистов прямо или косвенно касавшихся притязаний Польши на Киевскую, Волынскую, Подольскую губернии и Беларусь.→ Чытаць далей

У манаграфіі разглядаюцца сацыяльна-культурныя працэсы, якія вызначалі, на думку аўтара, кірунак і характар зьменаў у жыцьці заходнебеларускай вёскі ў другой палове ХІХ – першай траціне ХХ ст.→ Чытаць далей

Гэтая кніга з ’яўляецца амаль поўным зборам гербаў, якія мелі нашы гарады на працягу ад некалькіх дзесяцігоддзяў да некалькіх стагоддзяў.→ Чытаць далей

У кнізе разглядаюцца важнейшыя тыпы будынкаў Беларускага Палесся XVII—XIX стст. Аўтар вылучае асноўныя канструктыўныя і мастацкія прыёмы палескага дойлідства, намячае ўзаемасувязь мураванай і драўлянай архітэктуры, а таксама ўзаемасувязь архітэктуры Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы.→ Чытаць далей