Метка: XVI стагоддзе

«Гісторыя Беларусі» Пічэта Ўладзімір

Прапанаваная ўвазе чытачоў праца належыць выдатнаму вучонаму-гісторыку, аднаму са стваральнікаў і першаму рэктару БДУ, аднаму з арганізатараў Інбелкульта і Акадэміі навук Беларусі, Інстытута славяназнаўства і кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян Маскоўскага ўніверсітэта акадэміку Уладзіміру Іванавічу Пічэту (1878–1947).→ Чытаць далей

«Книга посольская. Метрики Великого княжества Литовского (с 1545 по 1572 год)»

Книга посольская. Метрики Великого Княжества Литовского, содержащая в себе дипломатические сношения Литвы в государствование короля Сигизмунда-Августа.→ Чытаць далей

«Православная Церковь в Польше и Литве» Беднов В.А.

Книга представляет собой монографическое исследование профессора богословия Варшавского университета, посвященное истории Православия на Беларуси и Украине (Западной и Южной Руси) в XIV — XVIII веках.→ Чытаць далей

«Анталогія даўняй беларускай літаратуры» Чамярыцкi В.А.

У кнiзе сабраны арыгiнальныя творы на старабеларускай, старарускай i царкоўнаславянскай мовах.→ Чытаць далей

«Alba Ruscia: Белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций. X-XVI вв» Мартынюк А.

В коллективном научном издании представлены работы современных белорусских исследователей, посвященные истории Восточной Европы в Средние века и раннее Новое время.→ Чытаць далей

«Геральдыка беларускіх местаў (XVI — пачатак ХХ ст.)» Цітоў Анатоль

Гэтая кніга з ’яўляецца амаль поўным зборам гербаў, якія мелі нашы гарады на працягу ад некалькіх дзесяцігоддзяў да некалькіх стагоддзяў.→ Чытаць далей

«Твои сыновья, Беларусь! XII-XVIII вв.» Ляхор В.А., Данилов А.М.

Книга В. Ляхора и А. Данилова с рисунками В. Ляхора знакомит с видными военными деятелями Беларуси XII-XVIII веков.→ Чытаць далей