Tag: XVIII стагоддзе

“Гістарычны атлас Беларусі. Беларусь ад старажытных часоў да канца XVIII ст. Том 1”

Выданне унікальнае адразу некалькімі пазіцыямі: якасцю сабранага матэрыялу і выключна кампетэнтным складам аўтараў, умовамі выхаду і рэзанансам, звязаным з яго з’яўленнем.→ Чытаць далей

“Документы по истории православной церкви на Беларуси XVIII — XX вв. в фондах государственных архивов Республики Беларусь” Добычина О.А.

В справочник вошли сведения о составе фондов и коллекций докумен тов, в которых содержится информация по истории православной церкви на Беларуси XVIII—XX вв.→ Чытаць далей

“Сусветная гісторыя Новага часу. XVI—XVIII стст.” Кошалеў У. С., Кошалева Н. У., Кудраўцава С. А., Давідоўская Г. Э.

Вучэбны дапаможнік для 7 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.→ Чытаць далей

“Гісторыя Беларусі. ХVI — ХVIІІ стст. 7 клас” Варонін В. А., Скеп’ян А. А., Мацук А. У., Краўчанка В. В.

Вучэбны дапаможнік для 7 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.→ Чытаць далей

“Гісторыя Беларусі. Канец XVІІI — пачатак XХ ст. 8 клас” Паноў С. В., Марозава С. В., Сосна У. А.

Вучэбны дапаможнік для 8 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.→ Чытаць далей

“Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. Восень пасярод вясны” Адам Мальдзіс

У эсэ «Як жылі нашы продкі ў ХVIIІ стагоддзі» (2001) разглядаюцца творы мемуарнай літаратуры ХVIIІ ст.,→ Чытаць далей

“Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.” Іна Соркіна

У манаграфіі комплексна даследуюцца беларускія мястэчкі 18 – пачатку 19 стагоддзяў.→ Чытаць далей

“Гісторыя Беларусі. Канец XVIII-пачатак XX ст. Контурныя карты” Г.С. Малышава, Л.А. Чарнышова (9 клас) (2016)

Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь → Чытаць далей

“Гісторыя Беларусі. Канец XVIII-пачатак XX ст. Атлас” А. Г. Каханоўскі, А. М. Лукашэвіч (9 клас) (2016)

Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.→ Чытаць далей

“Гісторыя Беларусі. Другая палова XVI-XVIII ст. Контурныя карты” Перзашкевіч А. (8 клас) (2017)

Дапаможнік для вучняў 8 класа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання.→ Чытаць далей