Метка: Янка Купала

«Збор твораў у 5 тамах» Янка Купала

Збор твораў Янкі Купалы, выдадзены з 1925 па 1928 год. У першы том увайшлі вершы са зборнікаў «Жалейка» і «Гусьляр», і таксама крытычна-біаграфічны нарыс З.→ Чытаць далей

«Спадчына» Янка Купала

Вялікі зборнік вершаў Янкі Купалы, выдадзены ў 1922 годзе. Кніга падзелена на 4 часткі.→ Чытаць далей

«Сон на кургане» Янка Купала

Змест твора складаецца з некалькіх асноўных тэматычных лініяў: роздум паэта пра лёс беларускага вызваленчага руху, пра шляхі народнай барацьбы; узаемаадносіны рэвалюцыйнага правадыра і народнай масы; імкненне рэакцыйных сіл настроіць народ супраць яго лепшых сыноў, рэвалюцыйных кіраўнікоў.→ Чытаць далей

«Слова аб палку Ігаравым»

«Слова аб палку Ігаравым, Ігара, сына Святаслаўлева унука Алегава» — найвядомы помнік старажытнай рускай літаратуры — апісвае няўдалы паход на полаўцаў ноўгарад-северскага князя Ігара Святаславіча ў звязе з Усеваладам, Уладзімірам і Святаславам Ольгавічам (1185 г.).→ Чытаць далей

«Шляхам жыцьця» Янка Купала

«Шляхам жыцця» — трэці зборнік вершаў Янкі Купалы, ўпершыню выдадзены ў 1913 годзе ў Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца».→ Чытаць далей

«На нашым полі» Янка Купала

Невялічкая кніга з вершамі Купалы, напісаннымі для малодшага ўзросту. → Чытаць далей

«Беларускім партызанам» Янка Купала

Зборнік верашаў і аднаго артыкула «Паднялася Беларусь», напісаныя паэтам у часе Айчыннай вайны і выдадзены пасля яго смерці у 1942 годзе.→ Чытаць далей

«Гусляр» Янка Купала

«Гусляр» — другі зборнік Янкі Купалы, выдадзены Антонам Грыневічам у кастрычніку 1910 году ў Санкт-Пецярбургу ў друкарні К.→ Чытаць далей

«Беларусі ордэнаноснай» Янка Купала

Зборнік вершаў Янкі Купалы, выдадзены у 1937 годзе. Вершы напісаныя у 20-30-я гады XX стагоддзя.→ Чытаць далей