Tag: Янка Купала

“Сцэнічныя творы. Кніжка першая: Боты, Мікітаў лапаць, Пакой у наймы, Чорт і баба”

Зборнік ” Сцэнічныя творы”для беларускага народнага тэатра, выдадзены ў Вільні ў 1921 годзе.→ Чытаць далей

“Збор твораў у 5 тамах” Янка Купала

Збор твораў Янкі Купалы, выдадзены з 1925 па 1928 год. У першы том увайшлі вершы са зборнікаў “Жалейка” і “Гусьляр”, і таксама крытычна-біаграфічны нарыс З.→ Чытаць далей

“Спадчына” Янка Купала

Вялікі зборнік вершаў Янкі Купалы, выдадзены ў 1922 годзе. Кніга падзелена на 4 часткі.→ Чытаць далей

“Сон на кургане” Янка Купала

Змест твора складаецца з некалькіх асноўных тэматычных лініяў: роздум паэта пра лёс беларускага вызваленчага руху, пра шляхі народнай барацьбы; узаемаадносіны рэвалюцыйнага правадыра і народнай масы; імкненне рэакцыйных сіл настроіць народ супраць яго лепшых сыноў, рэвалюцыйных кіраўнікоў.→ Чытаць далей

“Слова аб палку Ігаравым”

«Слова аб палку Ігаравым, Ігара, сына Святаслаўлева унука Алегава» — найвядомы помнік старажытнай рускай літаратуры — апісвае няўдалы паход на полаўцаў ноўгарад-северскага князя Ігара Святаславіча ў звязе з Усеваладам, Уладзімірам і Святаславам Ольгавічам (1185 г.).→ Чытаць далей

“Шляхам жыцьця” Янка Купала

«Шляхам жыцця» — трэці зборнік вершаў Янкі Купалы, ўпершыню выдадзены ў 1913 годзе ў Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца».→ Чытаць далей

“Для дзяцей” Янка Купала

Зборнік вершаў для дзяцей малодшага ўзросту. Выдадзены ў 1940 годзе.→ Чытаць далей

“На нашым полі” Янка Купала

Невялічкая кніга з вершамі Купалы, напісаннымі для малодшага ўзросту. → Чытаць далей

“Беларускім партызанам” Янка Купала

Зборнік верашаў і аднаго артыкула “Паднялася Беларусь”, напісаныя паэтам у часе Айчыннай вайны і выдадзены пасля яго смерці у 1942 годзе.→ Чытаць далей

“Гусляр” Янка Купала

«Гусляр» — другі зборнік Янкі Купалы, выдадзены Антонам Грыневічам у кастрычніку 1910 году ў Санкт-Пецярбургу ў друкарні К.→ Чытаць далей